Jonge brein onderzoekfonds Limburg is onderdeel van Health Foundation Limburg en is officieel erkend als ANBI. Dat is een ‘algemeen nut beogende instelling’. Dat betekent dat wij ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Bij de ANBI-status hoort dat u hier een overzicht ziet van onze belangrijkste gegevens.

Overweegt u om te doneren aan Jonge brein onderzoekfonds? Dan is het goed om te weten dat wij een ANBI status hebben. Hierdoor hoeven wij geen schenkbelasting te betalen over uw gift. Ook betalen wij geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Voor u betekent dit dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift, leest u meer op de website van de belastingdienst.

Naam instelling
Health Foundation Limburg

Contactgegevens
Gaetano Martinolaan 85-1e etage
6229 GS Maastricht
T: (043) 407 73 61
E: info@hfl.nl

RSIN/fiscaal nummer ANBI
807328194

Doelstelling
Het werven en beheren van fondsen met als doel de verworven middelen te besteden aan weten­schappelijk onderzoek en onderwijs in het kader van de geestelijke gezondheidszorg, - uitgaande van en binnen de doelstellingen van het academisch ziekenhuis in Maastricht en de met hem geaffilieerde instellingen – zulks in nauw en gestructureerd overleg en in samenwerking met het wetenschappelijk en geneeskundig onderzoek en onderwijs met name in de provincie Limburg in het bijzonder in het Maastricht UMC+. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


 

Sluit de enquête