Fiscaal voordeel

Belasting voordeel

Overweegt u om te doneren aan Jonge brein onderzoekfonds Limburg? Dan is het goed om te weten dat wij een ANBI status hebben. Hierdoor hoeven wij geen schenkbelasting te betalen over uw gift. Ook betalen wij geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Voor u betekent dit dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Particuliere gift

Indien u als particulier een relatief hoog bedrag doneert aan Jonge brein onderzoekfonds Limburg, dan komt u in aanmerking voor belastingaftrek. Van het bedrag dat u heeft geschonken gaat 10% af en de rest mag worden afgetrokken van het belastbaar bedrag.

Notariële akte

Als u als particulier via een notariële akte aan Jonge brein onderzoekfonds Limburg schenkt, betaalt de Belastingdienst mee aan uw gift. Hierdoor kunt u tot twee keer zoveel onderzoek mogelijk maken. Schenken via een notariële akte is niets anders dan een afspraak tussen u en Jonge brein onderzoekfonds Limburg. Deze afspraak wordt vastgelegd bij de notaris. Met als voordeel dat uw donatie hierdoor volledig aftrekbaar wordt van uw inkomen. Hoeveel belastingvoordeel u geniet is afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt. Belastingvrij schenken noemen we dat. Voor informatie over de aftrekbaarheid van uw gift, leest u meer op de website van de Belastingdienst.

 Zakelijke giften

Een gift kan geheel aftrekbaar zijn (belastingvrije gift) als het een zakelijke kostenpost betreft en de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan uw bedrijfsvoering. Denk hierbij aan reclame, sponsoring en donaties in manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot).

Niet-zakelijke giften door onderneming

Dit betreft een gift uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een gift die zó hoog is, dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat dit slechts is ter promotie van de goede naam van de organisatie. Voor verschillende organisaties gelden dan andere voorwaarden:

Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen

Een niet-zakelijke gift is onder voorwaarden (deels) aftrekbaar. Aftrekbaar zijn giften die (aantoonbaar met schriftelijke bewijzen) zijn verricht aan een algemeen nut beogende instelling, bijvoorbeeld Jonge brein onderzoekfonds Limburg. Het totale bedrag aan giften moet hoger zijn dan € 227,--. De aftrek bedraagt ten hoogste tien procent van de winst. Het is dus afhankelijk van de winst van uw organisatie in hoeverre de gift in aftrek kan worden gebracht. Er is geen recht op aftrek wanneer er sprake is van verlies bij uw organisatie.

Ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak, vof)

De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek is afhankelijk van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de voor de desbetreffende persoon geldende maximering. Het inkomen van de fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Wanneer de gift wordt verstrekt gedurende een periode van vijf jaren of meer, dan kan deze onder voorwaarden in aanmerking komen voor volledige aftrek. Voor specifieke informatie op maat kunt u het beste contact opnemen met uw belastingadviseur of accountant. Meer informatie over het schenken van een belastingvrije gift leest u op de site van de Belastingdienst.

Sluit de enquête