Fonds op Naam

Wat is een fonds op naam?

Steun in de vorm van een Fonds op Naam. Dat is in feite een eerbetoon en schenking ineen. Hiermee geeft u vernieuwende initiatieven structureel een kans.

Fiscaal voordeel
Een Fonds op Naam kunt u zien als een schenking geoormerkt voor uw eigen geefdoel onder de vlag en in beheer van Jonge brein onderzoekfonds Limburg. U kunt een Fonds op Naam instellen tijdens uw leven of, via een testamentaire beschikking, na uw overlijden. U kunt zelf de naam bepalen, bijvoorbeeld uw eigen naam, de naam van een dierbare of van een bepaald onderzoek. Omdat het fonds binnen Jonge brein onderzoekfonds Limburg valt, en als ‘algemeen nut beogende instelling’ erkend is, betaalt het fonds geen schenk- of erfbelasting. De schenking bij leven is voor u bovendien aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Werk uit handen
Een voorwaarde is dat uw geoormerkte schenking past binnen de geefdoelen van Jonge brein onderzoekfonds Limburg. U bepaalt de naam en het doel. De minimale inbreng voor een Fonds op Naam bedraagt € 10.000,-- is per jaar voor een periode van minstens 5 jaar. Wij zorgen ervoor dat uw fonds díe projecten en díe mensen steunt die u voor ogen heeft. Jonge brein onderzoekfonds Limburg neemt alle administratieve en organisatorische taken voor haar rekening. Wij zorgen ervoor dat het geld wordt besteed aan het specifieke doel en voor de administratieve afhandeling. Zo kan uw Fonds op Naam profiteren van onze kennis en ervaring en wordt u niet belast met de organisatie en administratie. 

Hieronder in deze pdf vindt u meer informatie. Heeft u vragen? Neem contact op met Yoke Kerkhofs, fondsenwerver. M: (06 50739831), of stuur een e-mail naar y.kerkhofs@hfl.nl.

 

 

 

Meer over Health Foundation Limburg
Sluit de enquête