Weerbaarheid en veerkracht na traumatische stress

Traumatische gebeurtenissen komen veel voor, zeker in deze tijden van toenemend spanningen in specifieke bevolkingsgroepen, terrorisme, oorlog, maar ook in de huiselijke situatie zoals bij sexueel en fysiek misbruik. Kennis van de biologische achtergronden van weerbaarheid en kwetsbaarheid ten aanzien van traumatische gebeurtenissen zal kunnen leiden tot manieren omd e kwetsbare groepen in een vroeg stadium te identificeren en aan deze doelgroep interventies aan te beiden die hun  weerbaarheid zou kunnen vergroten, of die de kans op blootstelling zullen verkleinen. Daarnaast zou de biologische kennis  kunnen leiden tot nieuwe strategieën om weerbaarheid te vergroten, bijv. middels levensstijl interventies, en voeding. Tevens brengt de kennis de mogelijkheid om op termijn direct op de belangrijkste biologische mechanismen in te grijpen bij mensen die traumatische gebeurtenissen meemaken.  

Bart Rutten
dr. Bart Rutten, psychiater: "In dit project willen we onze biologische kennis van mentale weerbaarheid verder uitbouwen. We zullen hier gebruik maken van de laatste ontwikkelingen in de genetica en neurowetenschappen, om zodanig specifieke profielen te identificeren die gerelateerd zijn aan veerkracht van mensen. Op termijn zou dit kunnen leiden tot screeningsmethodes om weerbaarheid en kwetsbaarheid te voorspellen en tot nieuwe behandelstrategieën om veerkracht te bevorderen."

Het onderzoek beoogt de biologie te ontrafelen van de  mentale weerbaarheid.  Alhoewel ernstige levensgebeurtenissen helaas veel voorkomen, zijn de effecten van deze gebeurtenissen op een persoon sterk verschillend. Zelfs bij zeer ernstige traumatiserende gebeurtenissen vertonen mensen grote verschillen in hun manier de impact hiervan op hun leven en hun welzijn.  Slechts een beperkte percentage ontwikkelt daadwerkelijk psychische klachten, en andere mensen weten zodanig met de gebeurtenissen om te gaan dat ze er geen klachten van ondervinden, en soms zelfs ervaren mensen een persoonlijke groei en ontwikkelingen na het doormaken van ingrijpende levensgebeurtenissen. Er is slecht heel weinig bekend over de biologische achtergronden van deze verschillende reactiepatronen op traumatische stress.  In een groot samenwerkingsverband met neurowetenschappers, psychiaters, een tweelingenonderzoeksteam en het nederlandse leger onderzoeken wij de biologische achtergronden van mentale weerbaarheid. Recent onderzoek van dit samenwerkingsverband heeft de eerste aanwijzingen gevonden dat  dynamische veranderingen op moleculair biologisch nivo iets te maken zouden kunnen hebben met mentale weerbaarheid en veerkracht.

Kinderen

Lees het interview met prof. Bart Rutten in in Nummer1 (november 2017) en Chapeau (juni 2015).

 

 

 

Sluit de enquête