Actuele onderzoeksprojecten

User Research Center

Medisch wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrische aandoeningen is noodzakelijk om behandeling en zorg te kunnen verbeteren. Uniek is de wijze waarop het User Research Centre van de vakgroep Psychiatrie in het Maastricht UMC+ dit onderzoek vorm geeft. In dit revolutionaire centrum doen juist ervaringsdeskundigen, studenten met persoonlijke ervaringen in de psychiatrie, promotieonderzoek. De specifieke kennis en ervaring van deze promovendi maken het mogelijk om te werken aan nieuwe behandelmogelijkheden en bestrijding van (zelf)stigma van psychiatrische patiënten. Hoe zou de psychiatrische zorg eruit moeten zien? Welke behandelmethodieken sluiten aan? Welke ondersteuning is nodig wanneer een patiënt in een stabiele fase terechtkomt? Het User Research Center, onder leiding van Professor dr. Jim van Os, bouwt aan kennis door de juiste vragen te stellen!
 
Empowerment en arbeidsparticipatie
Het medisch wetenschappelijk onderzoek in het User Research Center richt zich op:
  • Het aanbieden van de juiste kennis over psychose en de (on)mogelijkheden van patiënten.
  • Het vergroten van zelfredzaamheid van patiënten in het omgaan met hun aandoening.
  • Het laten toenemen van maatschappelijke participatie van patiënten.
  • Het ontwikkelen van eHealth applicaties om zelf te kunnen sturen in de behandeling.  

Meer details over dit onderzoek kunt u lezen in onderstaande projectflyer.

Een boeiende presentatie over dit onderzoek voor uw publiek behoort zeker tot de mogelijkheden. Daarmee steunt u direct het onderzoek van de vakgroep Psychiatrie!