Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Terugblik projecten

Onderzoek "Ongelijke Burgers, burgerschap voor mensen met ernstige psychiatrische beperkingen."In 2006 is dit onderzoeksproject gestart, geïnitieerd door Onderweg en mede mogelijk gemaakt VSB Fonds, Stichting Mondriaan en KF Hein Fonds en uitgevoerd in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam. Met dit onderzoek wil stichting Onderweg een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van positieve manieren om mensen met een psychiatrische beperking te helpen integreren in de samenleving. Vigerende idealen van burgerschap leggen een sterk accent op de autonomie en gelijkheid van burgers, zodat in de praktijk ggz-cliënten zich vooral moeten aanpassen. Daardoor blijft onderbelicht wat de samenleving zou kunnen doen om de ggz-cliënten op te nemen en hoe om te gaan met verschillen tussen burgers. Dit onderzoek draagt bij aan de theorievorming over en het ontwikkelen van praktijken gericht op burgerschap voor cliënten met chronisch psychiatrische problematieken door, voortbouwend op het gedachtegoed van psychiater Detlef Petry, het concept ‘relationeel burgerschap’ zowel empirisch als theoretisch uit te werken. Door interacties te observeren tussen patiënten, hulpverleners, familie en andere burgers en door de betrokkenen in interviews te vragen welke interacties zij als succesvol ervaren en welke niet komen zijn we gekomen tot een concept van burgerschap waarmee we de integratie van de cliënten beter kunnen begrijpen. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Klik hier als u meer wilt lezen over dit onderzoek. Stichting Onderweg dankt van ganser harte een ieder die nauw verbonden en betrokken is geweest bij het onderzoeksproject Ongelijke burgers. Burgerschap voor mensen met ernstige psychiatrische beperkingen.  De Stichting nodigt alle betrokkenen en geïnteresseerden dan ook graag uit elkaar onderweg te blijven ontmoeten met als doel : het vormgeven aan een actieve gemeenschap voor chronisch psychiatrische patiënten, ter herstel van hun autonomie en zelfstandigheid. Masterclass: "Burgerschap en Stigma."Stichting Onderweg en het Kenniscentrum PsyCope organiseerden de Masterclass "Burgerschap en Stigma" met als doel burgers, cliënten en hulpverleners met elkaar in contact te brengen en een gesprek op gang te brengen over burgerschap en stigma.

 

 
Sluit de enquête