Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Team mHealth

mHealth
Eind 2017 werd Team mHealth in het Maastricht UMC+ opgericht om met behulp van de PsyMate app een brede introductie van mHealth in het ziekenhuis mogelijk te maken (figuur 1). Het team heeft als doel de zorg voor de patiënten te verbeteren middels het gebruik van smartphones apps en hoopt zo een optimale “patient-journey” te kunnen bewerkstelligen. Inmiddels is de PsyMate een gerenommeerde naam in de (psychiatrische) onderzoekswereld.

De PsyMate maakt gebruik van de Ecological Momentary Assessment (EMA) methode, waarbij deelnemers op hun smartphone door de dag vragen ontvangen. Met de EMA-methode kunnen veranderingen in stemming en lichamelijke klachten in real-time in kaart worden gebracht (figuur 2). Doordat meerdere malen per dag vragen worden verstuurd en deze ook direct worden beantwoord, kunnen we een goede indruk krijgen hoe klachten in de loop van de dag variëren. Team mHealth assisteert in de opzet van EMA-projecten (zowel inhoudelijk als softwarematig), contacteert en instrueert patiënten, helpt met de interpretatie van de online feedback en houdt de geanonimiseerde gegevens bij. Het team onderscheidt zich door een uitgebreide hands-on ervaring die ingezet wordt om de compliantie te verhogen.

Een belangrijk verschil tussen traditionele vragenlijsten en de EMA methode

Het afgelopen jaar hebben de mHealth officers verschillende projecten in het ziekenhuis ondersteund. Zo doet de afdeling Orthopedie onderzoek naar het pijnbeloop rondom een knieoperatie en is de afdeling Anesthesie geïnteresseerd in de relatie tussen stemming, eenzaamheid en chronische pijnklachten.

Overzicht methoden
Verder wordt de PsyMate op de afdeling KNO ingezet om meer zicht te krijgen op de relatie tussen stemming en evenwichts problematiek. Op de afdeling Psychiatrie wordt het beloop van de stemming in de behandeling van depressieve patiënten in kaart gebracht, waarmee het behandelplan indien nodig bijgesteld kan worden.

De nieuwste ontwikkeling: schaalbaarheid

Om betrouwbare en valide resultaten te verkrijgen is het belangrijk dat een patiënt zorgvuldig geïnstrueerd wordt in het gebruik van de PsyMate app. Tot voor kort werd elke patiënt persoonlijk ontvangen in een polikamer van het Maastricht UMC+: een intensieve aangelegenheid die minimaal 30 minuten in beslag neemt. Sinds kort experimenteert Team mHealth met het geven van instructies-op-afstand. Het team heeft speciale instructie-video’s en online tools ontwikkeld die dit mogelijk moeten maken. Wanneer een succesvolle instructie-op-afstand-methode gevonden wordt, biedt dat perspectief op een schaalbaar model van EMA-projecten binnen en buiten het Maastricht UMC+; de PsyMate kan dan ingezet worden voor structurele eHealth/mHealth oplossingen in het ziekenhuis. Zo loopt er momenteel een ontwikkeling voor een intake-triage met PsyMate bij de Pijnpoli, waarbij een “baseline-meting” op grote schaal wordt afgenomen vóórdat patiënten het intakegesprek op de afdeling hebben. De verzamelde gegevens kunnen dan vanaf het eerste moment gebruikt worden om het behandelplan te bepalen én in een later stadium gebruikt worden als ijkpunt van het effect van de behandeling.

Sluit de enquête