Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Psychosenet & Schizofreniebestaatniet.nl

A
Psychosenet is opgericht om de kwaliteit van leven van mensen met een - vroege - psychose duurzaam te verbeteren. Onder leiding van Prof. dr. Jim van Os van het Maastricht UMC+ wordt een positief kritisch Psychosenet ontwikkeld, waar alle betrokkenen kennis, praktische informatie, oplossingen en relaties kunnen delen.

De eerste versie van dit platform was www.psychosenet.nl. Na peilingen onder de (beoogde) gebruikers van dit platform bleek dat verbetering op het vlak van toegankelijkheid en dynamiek beter zouden aansluiten bij de (jonge) doelgroep. Daarom is een en ander doorontwikkeld in de website www.schizofreniebestaatniet.nl en de bijbehorende mediacampagne.

Lees hier een artikel over Schizofreniebestaatniet. Zuid Magazine, het blad voor opinie en achtergronden uit Limburg, publiceerde ook een artikel over Schizofreniebestaatniet. U kunt dat artikel hier lezen. 
Artikel PsychoseNet werkt!
Artikel PsychoseNet werkt!
  
Sluit de enquête