Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Organisatie

Schilderij

Stichting Onderweg initieert en ondersteunt projecten die een bijdrage leveren aan de kansarmen en geestelijk hulpbehoevenden in onze eigen maatschappij. Alle uit deze activiteiten gegenereerde middelen worden via vrijwilligersorganisaties ingezet om deze (groepen) mensen te ondersteunen. Enthousiaste en sociaal bewogen leden ondersteunen "onderweg" op zowel communicatief als marketingtechnisch gebied.

"Onderweg" heeft ten doel het vormgeven aan een actieve gemeenschap voor chronisch psychiatrische patiënten, ter herstel van hun autonomie en zelfstandigheid; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Sluit de enquête