Actuele onderzoeksprojecten

Optimale medicijndosering met behulp van de Psymate

Er zijn tienduizenden jonge mensen in Nederland die een te hoge dosis antipsychotische medicatie krijgen, hetgeen hun herstel belemmert. Daar wordt nauwelijks iets aan gedaan, omdat er weinig methoden zijn om veilig medicijnen af te bouwen en een behandelaar vaak op ‘safe’ wil spelen. De hoge dosis zorgt o.a. voor een vlakkere of zelfs apathische stemming. Dat is lastig als jongeren ‘gewoon jong’ willen zijn en vol enthousiasme en energie aan de slag willen met hun studie, baan of vrienden.

Met behulp van PsyMate technologie helpen we patiënten om de optimale dosis van hun medicatie te vinden die in veel gevallen waarschijnlijk lager zal blijken te zijn dan de dosis die ze nu gebruiken. De uitkomst van dit onderzoek geeft handvaten om medicatieafbouw met behulp van zelfmonitoring breder toe te passen in de (psychiatrische) gezondheidszorg.

Meer details over dit onderzoek kunt u lezen in onderstaande projectflyer.

Een boeiende presentatie over dit onderzoek voor uw publiek behoort zeker tot de mogelijkheden. Daarmee steunt u direct het onderzoek van de vakgroep Psychiatrie!