Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Onderzoeksresultaten 2015

Ps

PsychoseNet: Dé website over psychose, stemming en de weg naar herstel

Nuchtere en hoopvolle informatie over psychose, manie en depressie. Daar is behoefte aan! PsychoseNet kijkt op een andere manier naar psychotische ervaringen en gelooft in de weg naar herstel. Een weg die vraagt om een persoonlijke aanpak waarbij vier vragen belangrijk zijn: Wat is er met je gebeurd? Wat is je kwetsbaarheid én je weerbaarheid? Waar wil je naar toe? En wat heb je nodig?

Op www.psychoseNet.nl vertellen mensen met psychosegevoeligheid over hun herstelproces. Personen met ervaring in hulpverlening en behandeling delen de laatste inzichten op medisch gebied én op psychologisch gebied. Over medicatie, opnames, stemmen horen. Over schaamte, eenzaamheid en gedachten aan zelfmoord. Over hoe normaal dat is, na een psychose of bij een ernstige depressie. Wat je kunt doen. En dat het óver gaat!

Succesvolle start PsychoseNet

Mede dankzij de steun van HFL Geestelijke Gezondheidszorg ging PsychoseNet in 2015 live. Bezoekers van de site - patiënten, naasten en behandelaars - maken veelvuldig gebruik van de aangeboden informatie en vormen met elkaar steeds meer een community. De informatie op de website is helder met aantrekkelijke visuals en explanimations. Er zijn diverse E-books en toolkits te vinden. Het online spreekuur wordt zeer goed bezocht door zowel patiënten als naasten. De zorgkaart met informatie over behandelaars die de principes van PsychoseNet onderschrijven wordt steeds uitgebreider. Het onderdeel ‘blogs’ is zeer populair: wekelijks worden meerdere blogs geplaatst, door diverse (ervaringsdeskundige) betrokkenen. Het aantal bezoekers blijft groeien.

Het debat over psychosegevoeligheid doet veel stof opwaaien; het onderwerp gaat mensen in binnen- en buitenland aan het hart. Dat merken we aan het aantal wetenschappelijke publicaties en de discussies die gevoerd worden door wetenschappers, behandelaars en patiëntenverenigingen. Maar het belangrijkst vinden we de feedback uit de doelgroep van (jonge) patiënten en hun familieleden die keer op keer aangegeven dat ze blij zijn eindelijk duidelijke informatie te kunnen lezen over hun klachten. Te merken dat ze niet alleen zijn. En dat er absoluut mogelijkheden voor herstel zijn!

Ambities genoeg

PsychoseNet sluit aan bij een duidelijke (informatie)behoefte. Een positief geluid voor en door hulpverleners en ervaringsdeskundigen. En dus wil PsychoseNet vooruit! Een greep uit de plannen voor 2016:

  • PsychoseNet zal gaan werken met zogenaamde maandthema’s. Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan de actieve community.
  • Er zijn tienduizenden jonge mensen in Nederland die een te hoge dosis antipsychotica of antidepressiva krijgen. Er is bij gebruikers van deze medicijnen een grote behoefte om medicatie af te bouwen tot een dusdanig niveau dat het aantal bijwerkingen minimaal wordt, terwijl de werking optimaal blijft. Met andere woorden: de dosis moet hoog genoeg zijn om goed te kunnen functioneren en laag genoeg om nare bijwerkingen tegen te gaan. Met behulp van een speciale PsyMate-module willen we inspelen op deze behoefte.
  • PsychoseNet wil graag een aantal nieuwe animaties laten maken met praktische tips voor naasten. Daarmee krijgen betrokkenen als familieleden, vrienden, leraren en anderen ondersteuning bij het omgaan met iemand die ernstige psychische klachten heeft. Daarnaast wil men meer educatieve animaties (voor scholings- en opleidingsdoeleinden) ontwikkelen ter verduidelijking van psychische fenomenen. Deze animaties werken goed om informatie kort en krachtig over te brengen.
  • Ook wil PsychoseNet een online tool ontwikkelen waarmee mensen digitaal een noodplan of crisiskaart kunnen opstellen. Wanneer mensen met depressieve of psychotische klachten in de situatie komen dat ze (verplicht) opgenomen moeten worden, dan is het prettig als ze vooraf hun wensen met betrekking tot hun behandeling hebben kunnen aangeven.
  • Verder wil men een herstelplatform lanceren met herstelverhalen, interviews, tips & tools, een e-mailspreekuur met ervaringsdeskundigen én life ontmoetingen/bijeenkomsten.
  • Tenslotte wil PsychoseNet lesmateriaal ontsluiten voor gebruik in opleidingen geneeskunde, psychologie en psychotherapie. Het is belangrijk om het gedachtengoed van PsychoseNet te delen met de nieuwe generatie behandelaars. Het lesmateriaal zal aangeboden worden in de vorm van een online cursusmodule. De inhoud van het materiaal zal mede tot stand komen via ervaringsdeskundigen.

HFL Geestelijke Gezondheidszorg zet zich, naast het werven van fondsen, juist ook in voor taboedoorbreking binnen de GGz. PsychoseNet is daarbij een belangrijk breekijzer! PsychoseNet nodigt iedereen van harte uit mee te denken over het verwezenlijken van de toekomstplannen. Ideeën kunt u sturen naar: redactie@psychosenet.nl.

Wilt u de ontwikkeling van PsychoseNet financieel steunen? Wij zijn heel blij met uw bijdrage via NL11 INGB 0657 5268 35 t.n.v. HFL Geestelijke Gezondheidszorg o.v.v. PsychoseNet.

 

 

Sluit de enquête