Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Column Philippe Delespaul

SEPTEMBER 2016

Beste lezers,

Prof. dr. Philippe Delespaul
Prof. dr. Philippe Delespaul

Graag houden we u op de hoogte van de plannen en ambities voor een Nieuwe GGZ. Een beweging om het GGZ systeem zoals we het nu kennen te veranderen. Dit is nodig, want het huidige zorgsysteem is log en bureaucratisch. Er is enerzijds te weinig aandacht voor de veerkracht en het herstelvermogen van het individu; anderzijds is er te weinig zorg beschikbaar voor diegenen die het dringend nodig hebben. En bestaande oplossingen zijn te duur en onvoldoende effectief. 

 Veranderen doe je niet zomaar, hiervoor is een gemeenschappelijk actieplan nodig! De Nieuwe GGZ biedt inspiratie voor verandering en draagt ideeën aan voor een duurzame GGZ. En hierin staat de cliënt en zijn leefomgeving meer centraal. Want in de GGZ zou het juist moeten draaien om het welzijn van de cliënt. Die wil zijn doelen leren herkennen, realiseren of opnieuw de hoop kunnen ontwikkelen dat zijn doelen realiseerbaar zijn. “The proof of the pudding is in the eating.” Inmiddels zijn er al verschillende stappen gemaakt richting deze Nieuwe GGZ. Twee belangrijke ontwikkelingen zijn:   Proeftuinen in de wijk We zijn van mening dat de zorg drempelverlagend en kleinschaliger moet zijn. Momenteel worden er proeftuinen voorbereid, om een GGZ systeem dat vanuit de wijk wordt georganiseerd te testen. Het doel is om zo de zorg dichter bij de cliënt te brengen (daar waar hij in zijn leven wil slagen) en samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines te bevorderen. Kleinschalige zorgteams met behandelaars, naast betrokkenen, ervaringsdeskundigen en lotgenoten werken dan integraal samen rondom de cliënt.   eCommunty Niet iedereen zit te wachten op opdringerige hulpverleners aan zijn voordeur. Daarom zijn eCommunity’s belangrijk. Dat zijn online zorgomgevingen waarin professionals, naasten en cliënten kunnen interacteren en waar allerlei informatie, applicaties en hulpmiddelen beschikbaar worden gesteld om steun te bieden in het dagelijks leven. Een voorbeeld van zo’n eCommunity is www.psychosenet.nl en de ontwikkelde PsyMate applicaties voor zelfhulp en peer support (zoals bijvoorbeeld de Hoofdzaken App).  Als u meer wilt weten over deze initiatieven verwijs ik u graag www.denieuweggz.nl of dit interview*. In de komende nieuwsbrief-edities zullen we u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. En ik nodig u graag uit om mee te denken via facebook, twitter of e-mail contact!

 

Hartelijke groet, 

Philippe Delespaul

 

*Bronvermelding: Goede geestelijke gezondheidszorg lever  je in de wijk. Interview met Philippe Delespaul door wetenschapsjournalist Erik Hardeman. Gepubliceerd in: GZ-Psychologie. Tijdschrift over gezondheidszorgpsychologie. Jaargang 8, nummer 4, juni 2016

 

Sluit de enquête