HFL Geestelijke Gezondheidzorg wordt Jonge brein onderzoekfonds Limburg

Nieuwe naam met nieuwe look and feel

HFL Geestelijke Gezondheidszorg heet vanaf vandaag Jonge brein onderzoekfonds Limburg. Het fonds krijgt een nieuwe naam met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Deze nieuwe huisstijl past bij de huidige missie en ambities van Jonge brein onderzoekfonds Limburg. En moet bijdragen aan een grotere herkenbaarheid en zichtbaarheid van het fonds in de regio.

Jonge brein onderzoekfonds Limburg is één van de vijf fondsen van Health Foundation Limburg en werft gelden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek voor de vakgroepen Psychiatrie en Psychologie van het Maastricht UMC+. Het fonds richt zich enerzijds op taboe- en stigmadoorbreking van psychische ziekten en klachten én anderzijds op het werven van gelden voor medisch onderzoek. Het nieuwe logo bestaat uit een fuchsia roze hoofd met daarin de hersenen met daarnaast de volledige naam. Het gebruik van de volledige naam benadrukt de afkomst van het fonds binnen het regionale en nationale speelveld waarin het opereert.

Waarom is onderzoek nodig?

Veel meer mensen dan we denken krijgen te maken met ernstige psychische aandoeningen. Het gaat vaak om jonge mensen die in de bloei van hun leven afhankelijk worden van zorg. Ze maken hun studie niet af, kunnen niet werken, verliezen hun vrienden en vinden het lastig om een relatie aan te gaan. Psychiatrische ziekten hebben een enorme maatschappelijke impact. Dit maakt medisch wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden onmisbaar. Met de onderzoeken van de vakgroep Psychiatrie en Psychologie van Maastricht UMC+ geven wij mensen de kans om weer controle te krijgen over hun eigen leven.

Met de nieuwe huisstijl wil Jonge brein onderzoekfonds Limburg beter herkenbaar zijn als afzender via alle uitingen. Ook verwacht het fonds met de nieuwe huisstijl het grote publiek meer aan te spreken voor de doelgroep waarvoor het fonds werft. De nieuwe huisstijl is ontworpen door het ontwerpbureau Zuiderlicht uit Maastricht.

Sluit de enquête